By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 289-290
Annotation: Životopisný portrét J. Meda u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 225-234
Annotation: Úvodní text k přetisku studie M. Garberové (Historická korektnost, s. 235-356) představuje její vědeckou práci a soustředí se na metodologické...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 235-256
Annotation: Přetisk kapitoly z níže zmíněné knihy. Uvozeno textem na s. 225-234.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 122-131
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 6, prosinec, s. 850-855
Annotation: Rozhovor o konceptu střední Evropy, středoevropské vědě, politice, kultuře a literatuře.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 778-780
Annotation: Referát o konferenci.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 780-781
Annotation: Nekrolog literárního historika a kritika M. Trávníčka.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 654-677
Annotation: Studie zaměřená na aktuální definice žánru historické fikce upozorňuje na problematickou nutnost ověřovat příslušnost textu a fikčního...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 726-736
Annotation: Studie k tématům a konceptům níže zmíněných historických a kulturněhistorických prací reflektujících spiritualitu raného novověku; s oddíly...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 635-638
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 416-419
Annotation: Portrét H. U. Gumbrechta uvozující otisk jeho eseje (s. 420-429).
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 430-441
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou knihu P. Stockwella v kontextu kognitivní gramatiky.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 290-291
Annotation: Nekrolog slovenského literárního vědce F. Mika.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 242-260
Annotation: Rozhovor o dějinách českého knihtisku a knižní kultuře 15. a 16. století, raněnovověké literatuře, vztahu literární historie a dějin typografie,...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 112-115
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 116-118
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 123-133
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci. Referováno postupně o jednotlivých blocích jednání; s úvodní redakční poznámkou.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 86-90
Annotation: Studie k literárněvědnému dílu Z. Pešata, zejm. k jeho monografiím básníků J. Seiferta a J. S. Machara a jeho pojetí poezie.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 824-830
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 830-837
Annotation: Recenze.
Article