By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 33-53
Annotation: Studie se v návaznosti na práci M. Sedmidubského zabývá sylabickou nepravidelností (heterogenitou) básní K. Tomana (a J. Vrchlického) a zaměřuje...
Article
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 394-395
Česká literatura v síti [online]. -- 24. 8. 2020
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 402.
Article
3
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 375-378
Česká literatura v síti [online]. -- 31. 8. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 401.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 332-355
Annotation: Studie analyzuje poezii F. Gellnera, cílem analýzy je potvrdit, že Gellnerovu poezii lze rozdělit do dvou období (rané 1894-1906 a pozdní 1910-1914)...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 3-39
Annotation: Studie mapuje diskuze týkající se výskytu a historie tónického verše v české literatuře a pokouší se utřídit, vysvětlit a porovnat teoretické...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 604-607
Annotation: Anotace.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 553-562
Annotation: Studie je věnována návaznosti J. Seiferta na S. K. Neumanna ve volném verši, autoři analyzovali rytmický styl rozsáhlého korpusu české poezie.
Article
8
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 2, květen, s. 286-289
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 7. 2018
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 1, únor, s. 108-117
Annotation: Úvaha nad knihou K. Sgallové "O českém verš", autor charakterizuje její postavení v poválečném výzkumu českého verše a vyzdvihuje její důraz...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 236-246
Annotation: Článek poskytuje informace o Databázi českých meter (DČM), která zpřístupňuje metrický a strofický popis téměř 1 700 básnických sbírek...
Article
11
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 287-292
Česká literatura v síti [online]. -- 15. 6. 2015
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 333-335
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 7. 2015
Annotation: Referát o konferenci věnované českému verši ve spojení s moderními technologiemi (4. 11. 2014, Praha).
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 6, prosinec, s. 951-956
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 644-647
Annotation: Polemická reakce na recenzi knihy H. Ulbrechtové, kterou v pro ČL č. 1/2012 napsala A. Machoninová; týká se zejm. (ne)dostatečného citování...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 468-471
Annotation: Článek o versologické učebnici J. Hrabáka u příležitosti 100. výročí jeho narození; mj. zmíněn vliv strukturalismu a J. Mukařovského.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 338-354
Annotation: Studie vychází ze stanoviska, že verš jako specifický řečový útvar je vnímán na pozadí běžného užívání jazyka. Bližší pohled na suprasegmentální...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 355-367
Annotation: Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie P. J. Šafaříka a F. Palackého a jejich působení na diskusi o charakteru českého verše...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 368-370
Annotation: Úvodní komentář k překladu stati ruského versologa (překlad následuje na s. 371-384).
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 385-397
Annotation: Rozhovor o strukturalismu, teorii verše obecně a české versologii zvláště.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 448-452
Annotation: Recenze posledního svazku sborníků vzniklých v rámci pravidelných konferencí mezinárodního projektu slovanské porovnávací metriky.
Article