By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 170-187
Annotation: Studie je věnována poslednímu románu M. Kundery La fête de l’insignifiance (Slavnost bezvýznamnosti). Autor studie interpretuje román jako určitý...
Article
182
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 188-212
Annotation: Studie zkoumá tisk "Písničky čtyři evangelické...", vydaný roku 1534 v Náměšti nad Oslavou, jehož autorem byl nejpravděpodobněji B. Optát;...
Article
183
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 3-31
Annotation: Studie přibližuje vývoj litanických stylizací v tvorbě B. Reynka, a to počínaje sbírkou "Žízně" (1921) až po posmrtně vydanou sbírku "Odlet...
Article
184
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59
Annotation: Studie je věnována trojici dramat, která během okupace, v čase, kdy byla literární a divadelní komunikace velmi silně regulována protektorátní...
Article
185
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 60-83
Annotation: Studie věnovaná Hrabalovým autobiografickým a esejistickým textům upozorňuje na jejich důraz na nerozdělitelné pouto mezi literaturou a skutečným...
Article
186
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 84-102
Annotation: Studie se zabývá současnou polskou čtenářskou kulturou. Autoři se zaměřují na tři oblasti: (1) na výzkumy Národní knihovny, zejména ve vztahu...
Article
187
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 120-121
Česká literatura v síti [online]. -- 15. 4. 2019
Annotation: Anotace; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 137.
Article
188
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 122-124
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 5. 2019
Annotation: Anotace; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 137.
Article
189
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 124-128
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 2. 2019
Annotation: Nekrolog literárního vědce, rusisty a komparatisty; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s.136.
Article
190
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 116-119
Česká literatura v síti [online]. -- 13. 5. 2019
Annotation: Recenze.
Article
191
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 110-115
Annotation: Recenze.
Article
192
193
194
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 129-135
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období prosinec 2018 až leden 2019.
Article
195
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 870-876
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 908.
Article
196
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 876-881
Česká literatura v síti [online]. -- 6. 5. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 908.
Article
197
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 881-884
Česká literatura v síti [online]. -- 11. 3. 2019
Annotation: Recenze.
Article
198
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 884-888
Česká literatura v síti [online]. -- 29. 4. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 907.
Article
199
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 889-892
Česká literatura v síti [online]. -- 19. 11. 2018
Annotation: Nekrolog J. Rambouska, zesnulého ve věku nedožitých 91 let; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 908.
Article
200
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 892-896
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 3. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané 23.-25. 11. 2018 na Univerzitě v Řezně; bio-bibliografická poznámka o autorce referátu připojena na s. 907.
Article