By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 813-840
Annotation: Studie analyzuje báseň J. Zahradníčka zařazenou do sbírky "Rouška Veroničina" (1949) a jejím prostřednictvím též obecnější postupy typické...
Article
202
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 841-869
Annotation: Studie se zaměřuje na otázky spojené s texty, jež promlouvají o životě autora pomocí záměrného zapojení fikčnosti do autobiografické výpovědi:...
Article
203
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 734-741
Česká literatura v síti [online]. -- 28. 1. 2019
Annotation: Recenze. Bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 769-770.
Article
204
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 747-754
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 2. 2019
Annotation: Recenze publikace pojednávající o americkém projektu tajné distribuce knih ve východní Evropě v době studené války. Bio-bibliografická poznámka...
Article
205
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 755-757
Annotation: Recenzní glosa.
Article
206
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 757-760
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 1. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané ve dnech 19.-20. září 2018 v brněnské MZK. Biografická poznámka o autorce připojena na s. 767.
Article
207
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 623-660
Annotation: Materiál studie je výběrem z diachronního průzkumu narativních způsobů v české próze 19. století. Sondami do tří narativních poetik (Františka...
Article
208
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 661-678
Annotation: Studie představuje Šaldův poměr k francouzskému antiromantickému myšlení, se zvláštním zřetelem k Charlesi Maurrasovi a jeho přívržencům....
Article
209
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 679-695
Annotation: Studie předkládá komparativní analýzu dvou románů odehrávajících se ve slovenském prostoru v období vzniku Československa; autorka při komparaci...
Article
210
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 696-707
Annotation: Studie o formě a funkcích tří dochovaných dopisů Karla Havlíčka z druhé poloviny roku 1854 (12.7., 23.11., 23./24.12.) určených s největší...
Article
211
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 708-733
Annotation: Studie analyzuje ediční strategie, které byly uplatněny v případě souborného, kriticky ověřeného vydání korespondence dvou významných spisovatelů...
Article
212
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 742-747
Česká literatura v síti [online]. -- 25. 2. 2019
Annotation: Recenze. Bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 769.
Article
213
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 603-604
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 12. 2018
Annotation: Anotace.
Article
214
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 604-607
Annotation: Anotace.
Article
215
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 608-612
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období červen - červenec 2018.
Article
216
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 489-503
Annotation: Studie je věnována Holanově inspiraci fiktivní postavou Ofélie z Shakespearovy tragédie "Hamlet".
Article
217
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 504-526
Annotation: Studie je věnována Pištorově říkance "Lapkové" (Mateřídouška, říjen 1969), která byla v "Rudém právu" označena jako antisovětská propaganda,...
Article
218
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 527-534
Annotation: Studie je věnována korespondenci L. Štolla a O. Suse, mimo jiné proměně v jejich vzájemném vztahu a reflexi dobové politiky a kulturní atmosféry...
Article
219
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 535-552
Annotation: Otisk vzájemné korespondence z let 1963-1975.
Article
220
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 553-562
Annotation: Studie je věnována návaznosti J. Seiferta na S. K. Neumanna ve volném verši, autoři analyzovali rytmický styl rozsáhlého korpusu české poezie.
Article