By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 134-136
Annotation: Zpráva o objevu nového otisku spisu D. I. Nitsche, který byl učiněn díky novým možnostem výzkumu pramenů - zejm. jejich digitalizaci; bio-bibliografická...
Article
22
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 137-138
Annotation: Soupis bohemistických dizertačních prací s literárněvědným zaměřením z roku 2020, s dodatky za rok 2019; bio-bibliografická poznámka o sestavitelce...
Article
23
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 139-144
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 148.
Article
24
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 117-121
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 148.
Article
25
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 121-126
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 146.
Article
26
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 759-763
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 786.
Article
27
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 771-774
Annotation: Nekrolog J. Křesálkové; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 788.
Article
28
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 753-759
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 784.
Article
29
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 747-753
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 787.
Article
30
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 741-747
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 785.
Article
31
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 738-741
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 785-786.
Article
32
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 734-738
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 785.
Article
33
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 727-734
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 786.
Article
34
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 721-727
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 786.
Article
35
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 717-721
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 788.
Article
36
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 764-768
Annotation: Referát o workshopu k projektu realizovaném v Oddělení 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu (13. 11. 2020, online);...
Article
37
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 769-771
Annotation: Nekrolog literárního historika J. Peřiny; bio-bibliografická poznámka o autorce nekrologu připojena na s. 787.
Article
38
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 655-676
Annotation: Studie analyzuje román O. Filipa "Sedmý životopis", zejm. pestrou škálu strategií citace z archivních dokumentů, pocházejících z Archivu bezpečnostních...
Article
39
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 705-716
Annotation: Rozhovor, zejm. o antologii z italské renesanční literatury, jejíž projekt nalezený v pozůstalosti V. Černého J. Pelán dokončil, dále o středoevropském...
Article
40
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 776-783
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 787.
Article