By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


5581
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 99
Annotation: Komentář k otištěnému Fričovu výkladu názvu almanachu Lada-Nióla.
Article
5582
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 99-100
Annotation: Komentář k otištěné črtě Zklamaná naděje, kterou autor nalezl v časopise Zlaté klasy (21. 1. 1856).
Article
5583
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 45-46.
Annotation: Nekrolog.
Article
5584
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 1-7
Annotation: Programová stať.
Article
5586
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 15-37
Annotation: Esej s kapitolami: I. Jaroslav Vrchlický a počátky krise buržoasní společnosti, II. Vrchlický a historie, III. Zlomky epopeje.
Article
5587
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 37-45
Annotation: Recenze.
Article
5588
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 46-48
Annotation: Popis nálezu pergamenových proužků s českým textem (zlomky legend) vevázaných do latinského rukopisu (kázání o českých patronech) z XV. století,...
Article
5589
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 50-51
Annotation: O reakci J. N. na kritiku šifry -n- na Arabesky v Národních listech (Kritická příloha, č. 2/1864).
Article
5590
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 51-52
Annotation: Informace o povídce Vídeňský strýc.
Article
5591
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 52
Annotation: Kritika ediční řady svazků Roky (nakl. Melantrich), konkrétně titulu Rok Jana Nerudy.
Article