By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 697-704
Annotation: Studie analyzuje, jak konkrétní edice vycházející v rámci Kritické hybridní edice odpovídají kritériím stanovovaným pro digitální genetické...
Article
42
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 677-696
Annotation: Studie analyzuje české pásmové skladby jako specifickou formu epiky, jako alternativní pól české historické avantgardy, a v kontextu dlouhých...
Article
43
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 610-613
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 645.
Article
44
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 604-610
Annotation: Recenze dvou životopisných monografií věnovaných M. Kunderovi; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 646-647.
Article
45
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 599-604
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 643.
Article
46
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 594-598
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 646.
Article
47
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 573-591
Annotation: Studie se zaměřuje na koncept čtenářské kultury. Autoři se snaží vymezit jeho obsah a dosah, to vše pak zasadit do problémů současné doby...
Article
48
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 592-593
Annotation: Polemika o marxismu v literární vědě; na původní studii R. Kandy reagoval P. Janoušek, na Janouškovu polemiku K. Andělová; bio-bibliografická...
Article
49
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 551-572
Annotation: Studie si klade za cíl provést analýzu reprezentace adopce v románech současných českých prozaiček T. Boučkové ("Rok kohouta"), V. Hanišové...
Article
50
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 634-636
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorce nekrologu připojena na s. 647.
Article
51
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 632-634
Annotation: Nekrolog polské literární vědkyně, mj. zmíněna česká recepce jejího díla; bio-bibliografická poznámka o autorce nekrologu připojena na s....
Article
52
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 627-631
Annotation: Referát o online workshopu na téma "Narativní a textová koherence: absence, latence, (ne)samozřejmost“, který byl pořádán Ústavem pro českou...
Article
53
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 623-626
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 646.
Article
54
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 613-616
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 647.
Article
55
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 535-550
Annotation: Studie rozebírá obrazy antisemitismu v meziválečných prózách E. Hostovského "Ghetto v nich" (1928), "Případ profesora Körnera" (1932) a "Dům...
Article
56
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 637-642
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 645.
Article
57
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 617-622
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 645-646.
Article
58
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 519-524
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
59
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 517-518
Česká literatura v síti [online]. -- 7. 12. 2020
Annotation: Referát o konferenci ke 130. výročí narození K. Čapka a 75. výročí úmrtí J. Čapka, konané v Hradci Králové 9. 9. 2020; s bio-bibliografickou...
Article
60
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 514-517
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 10. 2020
Annotation: Zpráva o projektu (2017-2019) řešeném ve spolupráci České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a dvou oddělení Instytutu...
Article