By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 519-524
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
62
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 517-518
Česká literatura v síti [online]. -- 7. 12. 2020
Annotation: Referát o konferenci ke 130. výročí narození K. Čapka a 75. výročí úmrtí J. Čapka, konané v Hradci Králové 9. 9. 2020; s bio-bibliografickou...
Article
63
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 514-517
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 10. 2020
Annotation: Zpráva o projektu (2017-2019) řešeném ve spolupráci České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a dvou oddělení Instytutu...
Article
64
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 494-498
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 11. 2020
Annotation: Recenze; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi recenze na s. 527.
Article
65
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 490-494
Česká literatura v síti [online]. -- 19. 10. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 526.
Article
66
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 468-489
Annotation: Studie analyzuje chronotop městské čtvrti Stínadla, která hraje klíčovou roli v narativní organizaci tzv. stínadelské trilogie románů J. Foglara;...
Article
67
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 438-467
Annotation: Studie je zaměřena na dílčí problematiku uměleckého narativu, kterou je funkční korelace percepční a kognitivní perspektivy, již analyzuje...
Article
68
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 409-437
Annotation: Studie zaměřená na otázky a problémy spojené s dokumentací literárního internetu z perspektivy dvou národních oborových bibliografických infrastruktur...
Article
69
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 510-513
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 11. 2020
Annotation: Recenze; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce recenze (s. 526).
Article
70
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 506-510
Česká literatura v síti [online]. -- 30. 11. 2020
Annotation: Recenze; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce recenze (s. 525).
Article
71
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 502-506
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 11. 2020
Annotation: Recenze; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi recenze na s. 525.
Article
72
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 498-502
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 11. 2020
Annotation: Recenze; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi recenze na s. 527.
Article
73
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 394-395
Česká literatura v síti [online]. -- 24. 8. 2020
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 402.
Article
74
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 371-374
Česká literatura v síti [online]. -- 17. 8. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 401.
Article
75
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 375-378
Česká literatura v síti [online]. -- 31. 8. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 401.
Article
76
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 378-381
Česká literatura v síti [online]. -- 5. 10. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 400-401.
Article
77
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 382-386
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 8. 2020
Annotation: Recenze dvou publikací kolektivu autorů Slezské univerzity v Opavě; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 403.
Article
78
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 387-393
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 9. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 400.
Article
79
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 396-399
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
80
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 271-301
Annotation: Studie se věnuje kontextu vzniku "Nové rady" S. Flašky z Pardubic, podobám fungování duchovního básnického textu v pozdním středověku a recepci...
Article