By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 302-331
Annotation: Studie analyzuje německy psanou báseň K. H. Máchy "O Muse"; autor formuluje tezi, že báseň je věnována památce Máchova učitele A. Klara, který...
Article
82
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 332-355
Annotation: Studie analyzuje poezii F. Gellnera, cílem analýzy je potvrdit, že Gellnerovu poezii lze rozdělit do dvou období (rané 1894-1906 a pozdní 1910-1914)...
Article
83
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 356-364
Annotation: Studie k možným přínosům filozofického myšlení L. Hejdánka literární historii, věnuje se mj. Hejdánkově definici umění, filozofii nepředmětnosti...
Article
84
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 365-370
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 9. 2020
Annotation: Polemická reakce na článek P. Janouška je příspěvkem k diskusi o marxismu v literární vědě; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena...
Article
85
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 227-231
Česká literatura v síti [online]. -- 1. 6. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 262.
Article
86
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 238-243
Česká literatura v síti [online]. -- 29. 6. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 263.
Article
87
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 232-238
Česká literatura v síti [online]. -- 15. 6. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 260.
Article
88
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 141-157
Annotation: Studie se zabývá recepcí Písně písní v literatuře českého baroka, především v dílech spjatých s mariánskými poutními místy - hlavní...
Article
89
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 158-181
Annotation: Studie se zabývá literárními a filmovými reprezentacemi tzv. Krále Šumavy a příběhy s podobnými náměty (převaděči a ochrana státní hranice)...
Article
90
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 182-203
Annotation: Studie se zabývá tématem smutku a melancholie v období socialistického realismu v českém a slovenském literárním kontextu. Autor na vybraných...
Article
91
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 204-213
Česká literatura v síti [online]. -- 13. 7. 2020
Annotation: Rozhovor o Suchomelově životě a díle, mj. o jeho myšlení o literatuře a přístupu k interpretaci literárních textů, o krizi literatury, o knize...
Article
92
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 223-227
Česká literatura v síti [online]. -- 27. 7. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 260.
Article
93
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 217-223
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 261.
Article
94
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 214-217
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 8. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 262.
Article
95
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 244-245
Annotation: Bibliografický soupis bohemistických prací s literárněvědným zaměřením; bio-bibliografická poznámka o sestavitelce připojena na s. 262.
Article
96
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 246-250
Česká literatura v síti [online]. -- 22. 6. 2020
Annotation: Referát o kolokviu uspořádaném 31. 1. 2020 v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou časopisu Svět literatury, kolokvium...
Article
97
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 253-259
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 261.
Article
98
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 94-101
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 4. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 130.
Article
99
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 105-112
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 5. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 133.
Article
100
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 112-116
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 5. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 131.
Article