By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 611-616
Česká literatura v síti [online]. -- 13. 1. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 634-635.
Article
142
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 623-624
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 638.
Article
143
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 624-626
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 636.
Article
144
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 627-633
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
145
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 617-623
Česká literatura v síti [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané ve dnech 15. a 16. 11. 2018 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze; bio-bibliografická poznámka o autorovi...
Article
146
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 571-582
Annotation: Recenzní studie; bio-bibliografická poznámka o autorce studie připojena na s. 634.
Article
147
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 497-523
Annotation: Studie se věnuje postižení proměn venkovského románu a přístupů k venkovské tematice v próze v období Protektorátu Čechy a Morava. Autor...
Article
148
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 529-555
Annotation: Studie manifestuje potřebu diachronní naratologie středověku; v jejím závěru autorka formuluje Deset tezí pro naratologii středověku. Bio-bibliografická...
Article
149
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 556-562
Annotation: Článek ze série textů k diachronní naratologii středověku inspirovaných "manifestem" E. von Contzen, jehož překlad předchází na s. 529-555....
Article
150
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 563-568
Annotation: Článek ze série textů k diachronní naratologii středověku inspirovaných manifestem E. von Contzen, jehož překlad předchází na s. 529-555....
Article
151
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 569-570
Annotation: Komentář k vývoji bádání o diachronní naratologii středověku navazuje na text "manifestu", který inspiroval sérii článků v tomto čísle...
Article
152
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 337-377
Annotation: Anketa inspirovaná konceptem ideálního realismu, který představil M. Charypar ve studii na s. 308-336; s úvodním komentářem. Bio-bibliografické...
Article
153
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 379
Annotation: Úvodní komentář k souboru textů publikovaných ve vzpomínce na nedávno zesnulého M. Jankoviče (s. 380-414).
Article
154
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 419-423
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 10. 2019
Annotation: Recenze. Bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 456.
Article
155
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 308-336
Annotation: Studie předkládá k diskusi schéma možného vymezení literárních poetik v české fikční próze druhé poloviny 19. století. Vychází z konceptu...
Article
156
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 380-389
Annotation: Studie je součástí bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče, mapuje jeho vědeckou dráhu; bio-bibliografická poznámka o autorovi studie...
Article
157
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 390-397
Annotation: Studie je součástí souboru příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče; věnuje se Jankovičově přínosu k haškologickému bádání. Bio-bibliografická...
Article
158
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 398-405
Annotation: Studie je součástí bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 454.
Article
159
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 406-414
Annotation: Úryvek z autobiografického textu vychází jako součást bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče; připojena ediční poznámka, v níž...
Article
160
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 283-307
Annotation: Studie zkoumá detektivní román Š. Kopřivy "Rychlopalba" z hlediska kritiky politické korektnosti, která představuje výrazný motiv autorovy literární...
Article