By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 446-451
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období duben-květen 2019.
Article
162
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 439-442
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 12. 2019
Annotation: Nekrolog maďarského bohemisty; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 452.
Article
163
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 442-445
Annotation: Referát o vzpomínkové akci pořádané 1. 6. 2019 v Praze u příležitosti 100. výročí narození a 25. výročí úmrtí J. Veltruského (na pietní...
Article
164
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 435-438
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 454.
Article
165
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 423-428
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 11. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 453-454.
Article
166
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 415-419
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 10. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 455.
Article
167
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 428-434
Česká literatura v síti [online]. -- 11. 11. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografické poznámky o autorech recenze připojeny na s. 454 a 455.
Article
168
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 251-255
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 9. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 272-273.
Article
169
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 244-251
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 9. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 272.
Article
170
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 239-244
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 9. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 272.
Article
171
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 230-238
Česká literatura v síti [online]. -- 7. 10. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 271.
Article
172
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 224-229
Česká literatura v síti [online]. -- 30. 9. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 273.
Article
173
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 256-257
Česká literatura v síti [online]. -- 17. 6. 2019
Annotation: Bibliografický soupis bohemistických prací s literárněvědným zaměřením; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 272.
Article
174
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 258-261
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 6. 2019
Annotation: Referát o 6. ročníku konference z cyklu Góry - literatura - kultura (Polanica-Zdrój, 2018); bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na...
Article
175
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 261-264
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 9. 2019
Annotation: Referát o konferenci (FF UK, 30. 1. - 2. 2. 2019); bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 271.
Article
176
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 145-169
Annotation: Studie věnovaná problémům literatury generované prostřednictvím umělé inteligence se zabývá českými, slovenskými i světovými projekty strojového...
Article
177
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 265-269
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období únor až březen 2019.
Article
178
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 170-187
Annotation: Studie je věnována poslednímu románu M. Kundery La fête de l’insignifiance (Slavnost bezvýznamnosti). Autor studie interpretuje román jako určitý...
Article
179
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 188-212
Annotation: Studie zkoumá tisk "Písničky čtyři evangelické...", vydaný roku 1534 v Náměšti nad Oslavou, jehož autorem byl nejpravděpodobněji B. Optát;...
Article
180
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 3-31
Annotation: Studie přibližuje vývoj litanických stylizací v tvorbě B. Reynka, a to počínaje sbírkou "Žízně" (1921) až po posmrtně vydanou sbírku "Odlet...
Article