By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
6
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 118, 2020, č. 1, s. 243-245
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 118, 2020, č. 2, s. 447-460
Annotation: Recenzní článek o iluminované bibli vytvořené Janem z Prahy, řečeným Aliapars, na objednávku hejtmana Filipa z Padařova. Práce analyzuje jednak...
Article
8
10
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 118, 2020, č. 1, s. 68-108
Annotation: Studie o vztahu vysokých škol a státu v českých zemích z pohledu vývoje chápání vysokoškolské autonomie jako příjemce státních financí....
Article
12
13
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 237-239
Annotation: Nekrolog medievistky Z. Hledíkové.
Article
14
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 240-242
Annotation: Nekrolog historičky a bohemistky M. Marek.
Article
15
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 431-432
Annotation: Recenze na vydávání souborného díla P. Chelčického J. Boubínem.
Article
16
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 467
Annotation: Anotace monografie věnované vývoji písma v českých středověkých městských knihách.
Article
17
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 168-170
Annotation: Recenze na monografii věnovanou středověkému příběhu o Tristanovi s důrazem na rozbor dané látky v českých zemích 14. století.
Article
18
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 175-178
Annotation: Recenze na monografii o životě a tvorbě V. Konrada.
Article
19
20
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 477-478
Annotation: Anotace monografie P. Janečka "Mýtus o pérákovi", která je věnovaná postavě městského folkloru z období boje proti nacismu.
Article