By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 50-52
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 247-249
Annotation: Zpráva o jazykových a literárních vzdělávacích programech Národního památkového ústavu.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 250-253
Annotation: Zpráva o konání konference "Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře" (3.-4. 9. 2019).
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 206
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 201-203
Annotation: Zpráva o konání konference "Cizí a jiný v českém jazyce a literatuře".
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 199-200
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 42-44
Annotation: Článek shrnuje, co se změnilo na webových stránkách Asociace češtinářů, co obsahují a co v průběhu roku redakce musela změnit.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 46-48
Annotation: Stať rozebírá obsah slovníku Daniela Adama z Veleslavína, autorovu snahu nacházet české synonymní výrazy pro cizojazyčná pojmenování. Autorka...
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 204-206
Annotation: Referát o sympoziu konaném ve dnech 14. až 17. 8. 2013 v Praze.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 252-254
Annotation: Referát o konferenci pořádané 20. a 21. 11. 2013.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 169-176
Annotation: Studie odhaluje stopy jazykového purismu v učebnicích češtiny ve zmíněném období.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 204-206
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 3, s. 152-153
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 200-202
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 144-146
Annotation: Článek o bohemistických studiích v Ázerbájdžánu, mj. k založení českého oddělení na univerzitě v Baku.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 2, s. 91-92
Annotation: Informativní článek.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 5/6, s. 145-147
Annotation: Informativní článek.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 42-43
Annotation: Nekrolog; připojen soupis: Jubilejní příspěvky věnované profesoru A. Jedličkovi (s. 43-44, od roku 1971).
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 3/4, s. 56-59
Annotation: Komentář k výuce staročeštiny a staroslověnštiny na vysokých školách.
Article