By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 18-23
Annotation: Článek o problematice původu a data narození B. Němcové u příležitosti 200. výročí narozenin spisovatelky.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 1-9
Annotation: Článek o diskusi na téma literární výchovy české literatury v posledních 130 letech.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 247-249
Annotation: Zpráva o jazykových a literárních vzdělávacích programech Národního památkového ústavu.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 43-45
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 146-147
Annotation: Zpráva o konání Bohemistického semináře 2019.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 250-253
Annotation: Zpráva o konání konference "Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře" (3.-4. 9. 2019).
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 240-243
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 228-231
Annotation: Článek o literární a publicistické tvorbě K. Havlíčka Borovského u příležitosti 200. výročí jeho narození.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 39-40
Annotation: Zpráva o konání 9. setkání lektorů češtiny v zahraničí a učitelů u krajanů v Domě zahraniční spolupráce.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 201-203
Annotation: Zpráva o konání konference "Cizí a jiný v českém jazyce a literatuře".
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 66-72
Annotation: Článek je rozdělen do dvou částí. První se zabývá němčinou jako jedním z jazyků české literatury od přemyslovských dob do roku 1945. Druhá...
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 175-180
Annotation: Stať o D. Adamovi z Veleslavína se zaměřením na jeho tiskařskou a vydavatelskou činnost; autor se zamýšlí nad rozdílem mezi historiografickými...
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 203-205
Annotation: Referát z bohemistické konference, která se konala v polské Ratiboři (3.-4. 9. 2015) a jejíž téma bylo Chaos a soulad v českém jazyce a literatuře.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 255-256
Annotation: Článek o změnách v literatuře, její produkci a hodnocení po roce 1989.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 96-97
Annotation: Referát o konferenci uspořádané ve dnech 21.-22. 6. 2012 na PF OU na počest bohemistky J. Svobodové u příležitosti jejích 60. narozenin.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 164-172
Annotation: Recenzní studie srovnávající níže zmíněné publikace.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 245-249
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 217-222
Annotation: Článek představující výuku české literatury v Korejské republice; s oddíly 1. Úvod; 2. Česká literatura v Korejské republice; 3. Výuka české...
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 139-143
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám; mj. ke knize D. Hodrové oceněné Státní cenou za literaturu v roce 2011.
Article