By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 136-141
Annotation: Soubor recenzních glos ke knihám oceněným v literárních soutěžích či časopisech.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 22-27
Annotation: Studie vysvětlující původ a význam pojmenování lumpů v níže zmíněné knize K. Čapka a poukazující na možnosti využití knihy ve školní...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 138-141
Annotation: Přehledová studie, mj. k níže zmíněným autorům a dílům.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 194-198
Annotation: Přehledová studie k charakteristickým rysům psychologické prózy s dívčí hrdinkou od devadesátých let do současnosti.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 220-224
Annotation: Studie k dětskému čtenářství, zejm. ke stimulům probouzejícím zájem o čtení v dětství a o významu čtení pro dětského čtenáře.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 250-252
Annotation: Článek k obsahu čtvrtletníku pro teorii a kritiku dětské literatury, zejm. k české i překladové literatuře pro děti a mládež.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 5, s. 254-255
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 3, s. 126-128
Annotation: Zpráva o pedagogickém pokusu - dokončení jednoho příběhu ze souboru Nedokončených pohádek Z. K. Slabého.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 4, s. 190-193
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
10
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 4, s. 206-208
Annotation: Série recenzních glos.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 1, s. 43-44
Annotation: Několik recenzních glos.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 5, s. 254-256
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 5, s. 246-248
Annotation: Přehledový článek o edičním plánu.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 5/6, s. 112-121
Annotation: Rozbor zaměřený na úvodní a závěrečné promluvové úseky pohádek.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 5/6, s. 121-128
Annotation: Rozbor díla.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 7/8, s. 201-202
Annotation: Referát z diskuse se spisovatelkou.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 9/10, s. 219-228
Annotation: Rozbor editorských zásahů ve vydáních z let 1933, 1949, 1953 a verze převyprávěné I. Peroutkovou.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 1/2, s. 38-40
Annotation: Referát o průběhu semináře.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article