By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 75-79
Annotation: Článek o dosavadním výzkumu milostné skladby "Dřěvo sě listem odievá".
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 112-116
Annotation: Studie o básnickém pokusu O. Koupila o přepsaní "Máje" K. H. Máchy. Autorka se soustřeďuje na jazykovou analýzu dekonstrukce klasického díla...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 242-246
Annotation: Studie o básnické tvorbě I. Wernische, P. Borkovce a M. Ohniska.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 7-13
Annotation: Studie o využití žánrových prvků lidové poezie v "Kytici" K. J. Erbena.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 192-196
Annotation: Článek o dvou básnických sbírkách I. Wernische: "Pernambuco" a "Penthesilea".
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 150-152
Annotation: Portrét.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 123-126
Annotation: Studie se zabývá rozborem básní "Mé Čechy" O. Theera jako reakcí na první světovou válku. Autor se soustřeďuje na ukázání, že takové vnímání...
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 105-109
Annotation: Studie se zabývá možnými interpretacemi určitých básní ze sbírky "Abeceda" V. Nezvala, které upozorňují na zvukové, koloristické a formální...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 5, s. 209-213
Annotation: Článek se věnuje dílu a životu básníka J. Ortena u příležitosti 100. výročí jeho narozenin.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 20-25
Annotation: Studie přináší rozbor básně "Jaroslav", pocházející z "Rukopisu Královédvorského". Autor rekonstruuje barokní literární inspirace vedoucí...
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 168-174
Annotation: Studie se věnuje současné české básnické tvorbě pro děti. Autorka se soustřeďuje hlavně na dílo D. Fisherové, R. Malého, R. Krále, D. Mrázkové,...
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 5, s. 245-248
Annotation: Článek se věnuje ročence "Nejlepší české básně 2017" a její užitečnosti v procesu literární výchovy.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 187-190
Annotation: Studie se věnuje možnostem využití Korpusu českého verše při analýze sbírky básní "Pohádky krve" K. Tomana.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze výboru básní J. Vrchlického "Kabinet Mistra Vrchlického", který uspořádal I. Wernisch.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 209-215
Annotation: Portrét.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 238-242
Annotation: Autor v článku popisuje své metody výuky literární výchovy na středních školách. Uvádí příklad divadelní hry na motivy Erbenovy Kytice.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 59-66
Annotation: Cílem textu je ukázat souvislosti mezi rýmovaností/nerýmovaností, strofičností/nestrofičností a literárními druhy na analýze dvou sbírek...
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 169-175
Annotation: Stať o interpretaci uměleckého textu jako součásti didaktické přípravy budoucích učitelů; jak pracovat s uměleckým textem ve výuce je demonstrováno...
Article