By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 34-37
Annotation: Článek o prozaické tvorbě M. Vrby.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 85-89
Annotation: Článek o autobiografickém románu "Baletky" M. Čechové.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 59-66
Annotation: Článek o způsobu vnímání jinakosti v povídce "Divá Bára" B. Němcové.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 152-153
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 133-137
Annotation: Studie o literární tvorbě A. Bolavé. Autorka se soustřeďuje na charakteristické vlastnosti spisovatelčina stylu, které lze pozorovat ve třech...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 205-207
Annotation: Portrét.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 182-188
Annotation: Studie o ústředních tendencích vývoje české prózy v období 1939-1945 (Protektorát Čechy a Morava). Autorka se soustřeďuje na literární tvorbu...
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 166-171
Annotation: Studie o povídce "Amorek smrti" J. Havlíčka. Autorka se soustřeďuje na způsob transformace žánru balady v Havlíčkově prozaické tvorbě pro...
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 193-199
Annotation: Studie o posledních publikacích věnovaných životu M. Kundery ("Kundera. Český život a doba" J. Nováka, "Milan Kundera. Život spisovatele" J....
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 102-104
Annotation: Zpráva o přípravách vydání svazku próz V. Macury, které spisovatel psal v 80. letech.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 81-85
Annotation: Článek o významu románu "Tiché roky" a divadelní adaptaci "Hany" pro literární tvorbu A. Mornštajnové.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 57-64
Annotation: Studie o způsobech vyjadřování dětských hrdinů v literární tvorbě B. Němcové ve srovnání s prózami J. K. Tyla a V. Hálka.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 47-50
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 26-31
Annotation: Studie o podobách šamanismu v literární tvorbě P. Hůlové, H. Andronikové, J. Formánka a M. Ryšavého.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 14-20
Annotation: Studie o poetice literární tvorby M. Ajvaze.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 135-139
Annotation: Článek o románu "Probudím se na Šibuji" A. Cimy v kontextu literární produkce českých spisovatelů debutujících v letech 2018-2019.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 219-228
Annotation: Článek o současných tendencích (obzvláště v oblasti naratologie) ve výzkumu "Babičky" B. Němcové.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 33-38
Annotation: Studie se zabývá postavením mladých žen v současné české próze, obzvlášť v literární tvorbě V. Hanišové a D. Táborské.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 7-12
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Cirkus Humberto" E. Basse.
Article