By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 101-104
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 206-207
Annotation: Portrét.
Article
3
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 157-164
Annotation: Článek je věnován životu a dílu F. Šrámka.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 238-242
Annotation: Autor v článku popisuje své metody výuky literární výchovy na středních školách. Uvádí příklad divadelní hry na motivy Erbenovy Kytice.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 72-76
Annotation: Stať o humanistickém dramatu a jeho tradici v českých zemích na příkladu dramatu D. Stodolia. Autorka analyzuje užití expresivit (inherentních...
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 206-208
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 258-260
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 177-184
Annotation: Studie věnovaná biblickým školním hrám v českých zemích v 16. století srovnává zachované české texty s jezuitskou produkcí.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 223-228
Annotation: Studie objasňující význam přídomku "z Benátek" vážícího se k postavě Rubína ze staročeské frašky Mastičkář.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 70-76
Annotation: Srovnávací studie ke třem různým inscenacím níže zmíněného dramatu G. Preissové.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 3, s. 105-113
Annotation: Analýza dramatu Odcházení V. Havla, zejm. k charakteristice hlavní postavy dramatu (Vilém Rieger), k významovým konotacím titulu hry, k projevům...
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 3, s. 105-111
Annotation: Přehledová studie o legionářské literatuře, především pak o ztvárnění reálných osob v ní (J. J. Švec, R. Gajda).
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 3, s. 120-125
Annotation: Článek o funkci opony v dramatických textech i konkrétních inscenacích. Autor si pak blíže všímá opony Národního divadla a opony v Divadle...
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 1/2, s. 22-27
Annotation: Stať o začátcích svého pedagogického působení, vlivu M. Jankoviče; s příklady úvah svých studentů (o dílech Maryša, Šlépěj) a svým...
Article
16
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 6, únor 1985, s. 259-268
Annotation: Metodický rozbor ukázek dramatické výchovy.
Article
19
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 7, březen 1984, s. 302-308
Annotation: Metodický rozbor.
Article