By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 85-89
Annotation: Článek o autobiografickém románu "Baletky" M. Čechové.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 133-137
Annotation: Studie o literární tvorbě A. Bolavé. Autorka se soustřeďuje na charakteristické vlastnosti spisovatelčina stylu, které lze pozorovat ve třech...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 102-104
Annotation: Zpráva o přípravách vydání svazku próz V. Macury, které spisovatel psal v 80. letech.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 81-85
Annotation: Článek o významu románu "Tiché roky" a divadelní adaptaci "Hany" pro literární tvorbu A. Mornštajnové.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 47-50
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 26-31
Annotation: Studie o podobách šamanismu v literární tvorbě P. Hůlové, H. Andronikové, J. Formánka a M. Ryšavého.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 135-139
Annotation: Článek o románu "Probudím se na Šibuji" A. Cimy v kontextu literární produkce českých spisovatelů debutujících v letech 2018-2019.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 219-228
Annotation: Článek o současných tendencích (obzvláště v oblasti naratologie) ve výzkumu "Babičky" B. Němcové.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 7-12
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Cirkus Humberto" E. Basse.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 133-138
Annotation: Studie se zabývá recepci románu "Citlivý člověk" J. Topola. Autorka se soustřeďuje hlavně na možnost čtení románu v kontextu středoškolské...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 67-73
Annotation: Studie se zabývá Havlíčkovou kritikou konceptu vlastenectví v románu "Poslední Čech" J. K. Tyla.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 188-192
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací tři románu M. Tomana: "Chvála oportunismu", "Neptunova jeskyně" a "Oko žraloka".
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 141-144
Annotation: Článek se věnuje románu "Umina verze" E. Hakla. Autorka analyzuje dílo v kontextu současné české literární produkce.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 86-88
Annotation: Recenze románu "Domeček" T. Límanové.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 189-194
Annotation: Dvě recenze na níže uvedené knihy.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 207-208
Annotation: Reakce na recenzi od B. Hoffmanna na jeho knihu Stařec na čekané.
Article
17
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 88-92
Annotation: Článek se zabývá současnými romány, jejichž autoři jsou literárními vědci, kteří se v nich zabývají tématem stárnutí a stářím. Dále...
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 6-12
Annotation: Portrét J. Havlíčka shrnuje především jeho literární činnost.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 13-20
Annotation: Stať se zabývá experimentální prózou Z. Brabcové. Autorka rozebírá její specifickou práci s narativem v románech: Daleko od stromu, Stropy,...
Article