By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 150-153
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 235-240
Annotation: Článek upozorňuje na výsledky čtenářské gramotnosti žáků základních škol v národním výzkumu CLoSE, které bylo realizováno v roce 2012.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 254-257
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 198-200
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 112-116
Annotation: Studie reflektující přístup mladých čtenářů ke knihám autorů 19. století na příkladu díla K. Světlé.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 1-4
Annotation: Článek o čtenářském účinku vybraných povídek; mj. níže zmíněných.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 13-21
Annotation: Studie k výsledkům průzkumu schopnosti studentů porozumět dílům české literatury 19. století na příkladu děl A. Jiráska (výzkum proběhl...
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 58-62
Annotation: Esej k rozsahu Máchovy četby a jeho způsobu recepce literárního díla v souvislosti s dnešním stavem čtenářství.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 183-189
Annotation: Příspěvek reagující na článek A. Macurové (Nebaví mne psát... čtenářský deník..., Český jazyk a literatura č. 2/roč. 60/2010); k využití...
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 5, s. 233-237
Annotation: Příspěvek k diskusi o využití čtenářských deníků při výuce literatury; v návazosti na články A. Macurové a J. Soukala v č. 2 a 4/roč....
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 5, s. 254-256
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 4, s. 170-174
Annotation: Článek o výsledcích výzkumu čtenářství u studentů středních škol pod názvem Čtenářství tzv. povinné literatury v Jihočeském kraji...
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 220-224
Annotation: Studie k dětskému čtenářství, zejm. ke stimulům probouzejícím zájem o čtení v dětství a o významu čtení pro dětského čtenáře.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 45-47
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 3, s. 154-156
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 2, s. 75-81
Annotation: Studie analyzující obsahy níže zmíněného Nerudova díla uveřejněné na internetu.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 2, s. 97-99
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 5, s. 255-257
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 3, s. 116-121
Annotation: Portrét I. Diviše coby čtenáře.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 3, s. 137-140
Annotation: O dětském čtenářství.
Article