By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 2, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 207-208
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 202-204
Annotation: Referát o konferenci.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 136-141
Annotation: Soubor recenzních glos ke knihám oceněným v literárních soutěžích či časopisech.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 159-165
Annotation: Stylistický rozbor dopisů zasílaných do novin jako specifického publicistického žánru.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 116-122
Annotation: Studie k fejetonistické tvorbě F. Nepila ve srovnání s uměleckou publicistikou níže zmíněných autorů; mj. k osmdesátému výročí narození...
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 15-21
Annotation: Přehledová studie k elektronickým literárním zdrojům - elektronickým knihovnám, internetovým literárním časopisům, literárním serverům,...
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 250-252
Annotation: Článek k obsahu čtvrtletníku pro teorii a kritiku dětské literatury, zejm. k české i překladové literatuře pro děti a mládež.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 1-3
Annotation: Článek k historii a současnosti časopisu Český jazyk a literatura při příležitosti šedesátiletého výročí jeho založení.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 2, s. 53-59
Annotation: Přehledový článek sledující vývoj časopisu Český jazyk a literatura od roku 1950 (při příležitosti šedesátého výročí založení časopisu);...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 2, s. 89-93
Annotation: Úvodní část přehledové studie k současné literatuře pro děti a mládež.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 246-249
Annotation: Přehledový článek k obsahu 69. ročníku časopisu Slovo a slovesnost, mj. k níže zmíněným autorům.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 1, s. 26-29
Annotation: Článek o historii cenzury u nás, především pak o osobnostech K. H. Seibta a J. N. Zimmermanna.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 5/6, s. 154-156
Annotation: Recenze roč. 19.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 7/8, s. 203-205
Annotation: Přehledová recenze devátého ročníku, věnovanému české stylistice.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 1/2, s. 45-46
Annotation: Přehledová recenze časopisu.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 1/2, s. 50-52
Annotation: Přehledová recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 7/8, s. 201-202
Annotation: Přehledová recenze.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 9/10, s. 245-248
Annotation: Přehledová recenze 60. ročníku SaS.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 1/2, s. 43-44
Annotation: Článek; krátce k historii vydávání a obsah 37. čísla.
Article