By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 172-181
Annotation: Studie o vztahu výtvarného umění a literatury, konkrétně o Mikoláši Alšovi a jeho ilustracích k významným českým literárním dílům a inspiracích...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 13-21
Annotation: Studie k výsledkům průzkumu schopnosti studentů porozumět dílům české literatury 19. století na příkladu děl A. Jiráska (výzkum proběhl...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 5, s. 213-217
Annotation: Esej o lexikálních archaismech a zastaralých morfologických a syntaktických prvcích - zejm. v níže zmíněné knize A. Jiráska.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 5, s. 228-233
Annotation: Článek k rozboru kompozice literárního díla ve školní praxi na příkladu historické povídky A. Jiráska (v příloze).
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 3, s. 105-108
Annotation: Úvaha o možnostech přiblížení starší české literatury (tady především ve smyslu literatury 19. století) studentům.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 66-74
Annotation: Úvaha, zdůrazňující nutnost opuštění úzce nacionální perspektivy při studiu i výuce literatury, především literatury 19. století.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 5/6, s. 149-150
Annotation: Recenze audionahrávky.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 9/10, s. 219-228
Annotation: Rozbor editorských zásahů ve vydáních z let 1933, 1949, 1953 a verze převyprávěné I. Peroutkovou.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 3/4, s. 87-88
Annotation: Glosy k hodnocení A. Jiráska ve dvou učebnicích literatury: B. Balajky (SPN 1970) a V. Nezkusila (Fortuna 1998); též o názoru historiků na Jiráska.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 1/2, s. 42-47
Annotation: O vlastenecké činnosti, především kazatelské, pedagogické a biografické profesora matematiky a teologa známého z románu: Jirásek Alois, F....
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 7, březen 1984, s. 312-316
Annotation: Metodický článek.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 33, 1982/1983, č. 6, únor 1983, s. 244-248
Annotation: Jirásek Alois; recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 32, 1981/1982, č. 1, září 1981, s. 12-19
Annotation: Článek k 130. výročí narození.
Article
15
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 30, 1979/1980, č. 7, březen 1980, s. 289-294
Annotation: Medailón.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 27, 1976/1977, č. 2, říjen 1976, s. 71-78
Annotation: Výklad ukázek z románů A. Jiráska, M. Krna a písně J. Suchého Tulipán.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 26, 1975/1976, č. 2, říjen 1975, s. 96
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 25, 1974/1975, č. 5, leden 1975, s. 224-227
Annotation: K 100. výročí prvého vydání románu a 200. výročí selských bouří.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 25, 1974/1975, č. 4, prosinec 1974, s. 179-181
Annotation: K 60. výročí napsání dramatu.
Article