By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 198-200
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 203-205
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 207-208
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 148-149
Annotation: Nekrolog jazykovědce L. Klimeše.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 147-148
Annotation: Životopisný portrét bohemistky M. Krčmové, autorky prací z oblasti jazykovědy a stylistiky, při příležitosti jejích sedmdesátých narozenin...
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 202-204
Annotation: Referát o konferenci.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 170-176
Annotation: Studie k frazeologickým jednotkám obsahujícím názvy zvířat v níže zmíněné knize J. Blahoslava.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 90-94
Annotation: Referát o konferenci.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 88-90
Annotation: Referát o konferenci uspořádané ke 100. výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého.
Article
11
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 5, s. 213-217
Annotation: Esej o lexikálních archaismech a zastaralých morfologických a syntaktických prvcích - zejm. v níže zmíněné knize A. Jiráska.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 5, s. 209-213
Annotation: Přehledový článek o historii a současné činnosti ÚJČ AV ČR, u příležitosti stého výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého...
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 202-204
Annotation: Referát o konferenci.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 22-27
Annotation: Studie vysvětlující původ a význam pojmenování lumpů v níže zmíněné knize K. Čapka a poukazující na možnosti využití knihy ve školní...
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 127-129
Annotation: Článek k možnostem motivace středoškolských studentů k četbě. Doplněno o ukázky studentských textů inspirovaných níže zmíněnou knihou...
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 147-149
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci pořádané při příležitosti devadesátých narozenin F. Daneše.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 4, s. 200-203
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 40-42
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 1-3
Annotation: Článek k historii a současnosti časopisu Český jazyk a literatura při příležitosti šedesátiletého výročí jeho založení.
Article