By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 34-37
Annotation: Článek o prozaické tvorbě M. Vrby.
Article
2
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 85-89
Annotation: Článek o autobiografickém románu "Baletky" M. Čechové.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 59-66
Annotation: Článek o způsobu vnímání jinakosti v povídce "Divá Bára" B. Němcové.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 112-116
Annotation: Studie o básnickém pokusu O. Koupila o přepsaní "Máje" K. H. Máchy. Autorka se soustřeďuje na jazykovou analýzu dekonstrukce klasického díla...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 242-246
Annotation: Studie o básnické tvorbě I. Wernische, P. Borkovce a M. Ohniska.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 193-199
Annotation: Studie o posledních publikacích věnovaných životu M. Kundery ("Kundera. Český život a doba" J. Nováka, "Milan Kundera. Život spisovatele" J....
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 64-71
Annotation: Studie o výsledcích výzkumu čtenářství u žáků 8. tříd základních škol.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 81-85
Annotation: Článek o významu románu "Tiché roky" a divadelní adaptaci "Hany" pro literární tvorbu A. Mornštajnové.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 47-50
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 7-13
Annotation: Studie o využití žánrových prvků lidové poezie v "Kytici" K. J. Erbena.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 135-139
Annotation: Článek o románu "Probudím se na Šibuji" A. Cimy v kontextu literární produkce českých spisovatelů debutujících v letech 2018-2019.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 192-196
Annotation: Článek o dvou básnických sbírkách I. Wernische: "Pernambuco" a "Penthesilea".
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 240-243
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 162-168
Annotation: Článek o současné literární výchově a její propojení s kreativní expresivitou a se způsobem vnímání literárního díla v širším kontextu...
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 45-47
Annotation: Portrét; připojena báseň "V noci".
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 133-138
Annotation: Studie se zabývá recepci románu "Citlivý člověk" J. Topola. Autorka se soustřeďuje hlavně na možnost čtení románu v kontextu středoškolské...
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 85-92
Annotation: Studie se zabývá překlady slovenské literatury do češtiny po roku 1993. Součástí studie je analýza a interpretace románu "Letmý sneh" P. Vilikovského.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 67-73
Annotation: Studie se zabývá Havlíčkovou kritikou konceptu vlastenectví v románu "Poslední Čech" J. K. Tyla.
Article