By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 250-253
Annotation: Zpráva o konání konference "Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře" (3.-4. 9. 2019).
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 203-205
Annotation: Zpráva o konání konference.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 91-93
Annotation: Zpráva z konference "Lingvistika a literární věda. Cesty a perspektivy", která se konala na Technické univerzitě v Liberci.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 201-203
Annotation: Zpráva o konání konference "Cizí a jiný v českém jazyce a literatuře".
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 203-205
Annotation: Referát z bohemistické konference, která se konala v polské Ratiboři (3.-4. 9. 2015) a jejíž téma bylo Chaos a soulad v českém jazyce a literatuře.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 204-206
Annotation: Referát o sympoziu konaném ve dnech 14. až 17. 8. 2013 v Praze.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 252-254
Annotation: Referát o konferenci pořádané 20. a 21. 11. 2013.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 2, s. 98-101
Annotation: Referát o konferenci konané 3. a 4. 9. 2013 v Ratiboři.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 253-254
Annotation: Referát o konferenci konané 18.-19. 9. 2012 v Izbicku u Opole.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 2, s. 95-97
Annotation: Referát o konferenci pořádané 5. - 6. 2. 2013 v Brně a věnované E. Minářové u příležitosti jejích 70. narozenin.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 96-97
Annotation: Referát o konferenci uspořádané ve dnech 21.-22. 6. 2012 na PF OU na počest bohemistky J. Svobodové u příležitosti jejích 60. narozenin.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 196-197
Annotation: Referát o kolokviu.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 202-204
Annotation: Referát o konferenci.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 90-94
Annotation: Referát o konferenci.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 88-90
Annotation: Referát o konferenci uspořádané ke 100. výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého.
Article
17
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 202-204
Annotation: Referát o konferenci.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 49-50
Annotation: Referát o konferenci ke 120. výročí narození K. Čapka.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 143-144
Annotation: Nekrolog historika a bohemisty J. Kuklíka; mj. k jeho spolupráci s LŠSS.
Article