By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 1/2, s. 43-46
Annotation: Recenze; Čapek Karel, Hovory s T. G. Masarykem; Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 1/2, s. 33-36
Annotation: Přehledový článek k výročí.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 7/8, s. 187-188
Annotation: Recenze; sborník obsahuje i literárněvědné příspěvky.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 7/8, s. 188-190
Annotation: Recenze; sborník obsahuje i literárněvědné příspěvky.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 3/4, s. 90-92
Annotation: Recenze sborníku z konference, konané 21.-22. 9. 1993 v Hradci Králové a uspořádané k výročí úmrtí spisovatelů Hostovský Egon, Havlíček...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 45, 1994/1995, č. 1/2, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 3/4, s. 95-96
Annotation: Recenze sborníku z konference V Rychnově nad Kněžnou ke 100. výročí narození Poláček Karel.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 5/6, s. 121-125
Annotation: O vybraných článcích 76. ročníku.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 1/2, s. 42-44
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 1/2, s. 44-45
Annotation: Profil časopisu.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 7/8, s. 192
Annotation: Profil časopisu.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 9/10, s. 235-236
Annotation: Recenze sborníku literárních, jazykových a didaktických příspěvků.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 7/8, s. 177-178
Annotation: Glosa u příležitosti zahájení jubilejního ročníku.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 5/6, s. 143
Annotation: Recenze sborníku vydaného u příležitosti 150. výročí narození: Gebauer Jan.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 41, 1990/1991, č. 1/2, září/říjen 1990, s. 1
Annotation: Redakční úvodník.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 40, 1989/1990, č. 7, březen 1990, s. 287-288
Annotation: Obsahový přehled.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 40, 1989/1990, č. 1, září 1989, s. 41-44
Annotation: Přehled.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 10, červen 1989, s. 469-470
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 8, duben 1989, s. 379-380
Annotation: Recenze 55. čísla sborníku Philologica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Studia bohemica IV (1987).
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 38, 1987/1988, č. 9, květen 1988, s. 425-427
Annotation: Recenze svazku 26, věnovaného stylistice.
Article