By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 1-9
Annotation: Článek o diskusi na téma literární výchovy české literatury v posledních 130 letech.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 112-116
Annotation: Studie o básnickém pokusu O. Koupila o přepsaní "Máje" K. H. Máchy. Autorka se soustřeďuje na jazykovou analýzu dekonstrukce klasického díla...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 254-255
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 209-214
Annotation: Studie o způsobu prezentace středověké společnosti ve vybraných starších českých textech v kontextu literární výchovy.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 64-71
Annotation: Studie o výsledcích výzkumu čtenářství u žáků 8. tříd základních škol.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 57-64
Annotation: Studie o způsobech vyjadřování dětských hrdinů v literární tvorbě B. Němcové ve srovnání s prózami J. K. Tyla a V. Hálka.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 112-115
Annotation: Článek o problematice používání literárněvědné terminologie ve výuce české literatury.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 162-168
Annotation: Článek o současné literární výchově a její propojení s kreativní expresivitou a se způsobem vnímání literárního díla v širším kontextu...
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 47-48
Annotation: Recenze edice "Knihovna pro děti 21. století" nakladatelství Albatros.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 133-138
Annotation: Studie se zabývá recepci románu "Citlivý člověk" J. Topola. Autorka se soustřeďuje hlavně na možnost čtení románu v kontextu středoškolské...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 171-175
Annotation: Studie se zabývá procesem třetí čtenářské iniciace, tj. přechodem mezi čtením literatury pro děti a mládež a literatury pro dospěle. Autorka...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 163-171
Annotation: Studie se zabývá výsledky výzkumu čtení dvou verzí "Babičky" B. Němcové - kritického a jazykově aktualizovaného vydání - mezi žáky 2....
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 105-109
Annotation: Studie se zabývá možnými interpretacemi určitých básní ze sbírky "Abeceda" V. Nezvala, které upozorňují na zvukové, koloristické a formální...
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 208
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 200-203
Annotation: Zpráva o konání semináře Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 5, s. 242-245
Annotation: Rozhovor s literárním historikem a učitelem české literatury M. Hoznauerem o jeho dlouholeté pedagogické praxi.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 63-69
Annotation: Studie se věnuje možnostem interpretace novely "Krysař" V. Dyka. Autorka ukazuje, jak žáci interpretovali postavu krysaře jako ideologického vůdce,...
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 105-111
Annotation: Studie se zabývá učením poetiky a literární komunikace v rámci procesu literární výchovy na základní škole. Autorka se obzvláště soustřeďuje...
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 5, s. 245-248
Annotation: Článek se věnuje ročence "Nejlepší české básně 2017" a její užitečnosti v procesu literární výchovy.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 187-189
Annotation: Úvaha o výuce literatury na základních a středních školách; autor zmiňuje článek B. Cihelkové: Zrušte Babičku, nerozumíme jí.
Article