By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 91-93
Annotation: Zpráva z konference "Lingvistika a literární věda. Cesty a perspektivy", která se konala na Technické univerzitě v Liberci.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 206-208
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 255-256
Annotation: Článek o změnách v literatuře, její produkci a hodnocení po roce 1989.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 258-260
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 2, s. 98-101
Annotation: Referát o konferenci konané 3. a 4. 9. 2013 v Ratiboři.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 96-97
Annotation: Referát o konferenci uspořádané ve dnech 21.-22. 6. 2012 na PF OU na počest bohemistky J. Svobodové u příležitosti jejích 60. narozenin.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 154-155
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 33-39
Annotation: Studie prezentující první výsledky výzkumu výuky literární výchovy na druhém stupni ZŠ a na SŠ na základě výpovědí dvou set vysokoškolských...
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 130-134
Annotation: Článek o navrhovaných změnách v didaktice literární výchovy pregraduálních studentů (podle návrhu Katedry české literatury PedF UK v Praze).
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 3, s. 126-128
Annotation: Zpráva o pedagogickém pokusu - dokončení jednoho příběhu ze souboru Nedokončených pohádek Z. K. Slabého.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 3, s. 132-136
Annotation: Polemicky vedený text.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 4, s. 183-186
Annotation: Úvaha, reagující na názory J. Kostečky.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 4, s. 186-189
Annotation: Úvaha, reagující na názory R. Ibrahima (text ve stejném čísle téhož časopisu).
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 4, s. 189-191
Annotation: Úvaha.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 1, s. 4-9
Annotation: Úvaha o možných podobách státní maturitní zkoušky se soustředí k otázce místa literatury (ať už interpretace uměleckého textu nebo znalosti...
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 53-55
Annotation: Úvaha.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 105-109
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 109-113
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 118-124
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article