By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 34-37
Annotation: Článek o prozaické tvorbě M. Vrby.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 59-66
Annotation: Článek o způsobu vnímání jinakosti v povídce "Divá Bára" B. Němcové.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 152-153
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 133-137
Annotation: Studie o literární tvorbě A. Bolavé. Autorka se soustřeďuje na charakteristické vlastnosti spisovatelčina stylu, které lze pozorovat ve třech...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 166-171
Annotation: Studie o povídce "Amorek smrti" J. Havlíčka. Autorka se soustřeďuje na způsob transformace žánru balady v Havlíčkově prozaické tvorbě pro...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 242-246
Annotation: Studie o básnické tvorbě I. Wernische, P. Borkovce a M. Ohniska.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 47-50
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 14-20
Annotation: Studie o poetice literární tvorby M. Ajvaze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 7-13
Annotation: Studie o využití žánrových prvků lidové poezie v "Kytici" K. J. Erbena.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 135-139
Annotation: Článek o románu "Probudím se na Šibuji" A. Cimy v kontextu literární produkce českých spisovatelů debutujících v letech 2018-2019.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 219-228
Annotation: Článek o současných tendencích (obzvláště v oblasti naratologie) ve výzkumu "Babičky" B. Němcové.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 33-38
Annotation: Studie se zabývá postavením mladých žen v současné české próze, obzvlášť v literární tvorbě V. Hanišové a D. Táborské.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 7-12
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Cirkus Humberto" E. Basse.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 133-138
Annotation: Studie se zabývá recepci románu "Citlivý člověk" J. Topola. Autorka se soustřeďuje hlavně na možnost čtení románu v kontextu středoškolské...
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 123-126
Annotation: Studie se zabývá rozborem básní "Mé Čechy" O. Theera jako reakcí na první světovou válku. Autor se soustřeďuje na ukázání, že takové vnímání...
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 105-109
Annotation: Studie se zabývá možnými interpretacemi určitých básní ze sbírky "Abeceda" V. Nezvala, které upozorňují na zvukové, koloristické a formální...
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 188-192
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací tři románu M. Tomana: "Chvála oportunismu", "Neptunova jeskyně" a "Oko žraloka".
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 20-25
Annotation: Studie přináší rozbor básně "Jaroslav", pocházející z "Rukopisu Královédvorského". Autor rekonstruuje barokní literární inspirace vedoucí...
Article