By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 232-236
Annotation: Článek k otázkám ne/adekvátní interpretace uměleckého textu na příkladu studentského výkladu básně Chvíle V. Hraběte. Plný text básně...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 229-231
Annotation: Článek o etickém poselství povídky V. Dyka a možnostech využití textu při výuce literatury.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 184-186
Annotation: Rozhovor o níže zmíněné knize.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 168-175
Annotation: Rozbor povídky Pan Ryšánek a pan Schlegl z níže zmíněného souboru J. Nerudy, zejm. k prostorovým dispozicím příběhu.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 5, s. 237-240
Annotation: Rozbor níže zmíněné prózy K. Tučkové.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 180-182
Annotation: Úvaha o možných přístupech k rozboru básnických děl v pedagogické praxi; na příkladech stejnojmenné básně K. Tomana, J. Seiferta a F. Hrubína...
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 3, s. 105-113
Annotation: Analýza dramatu Odcházení V. Havla, zejm. k charakteristice hlavní postavy dramatu (Vilém Rieger), k významovým konotacím titulu hry, k projevům...
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 2, s. 75-81
Annotation: Studie analyzující obsahy níže zmíněného Nerudova díla uveřejněné na internetu.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 3, s. 152-154
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 3, s. 111-119
Annotation: Přehledová studie o vývoji sociální balady v české literatuře. Těžiště stati však spočívá v praktické části, kde autorka na vybraných...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 74-80
Annotation: V. Nezkusil bilancuje podněty svého pedagogického vývoje.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 1, s. 44-45
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 5, s. 250-251
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 3, s. 131-137
Annotation: Esej k studiím J. Mukařovského.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 5, s. 211-219
Annotation: Studie.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 5, s. 224-228
Annotation: Příklad ve škole provedeného rozboru.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 7/8, s. 174-177
Annotation: Úvaha o problematice obsahu a formy literárního díla.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 3/4, s. 70-73
Annotation: Článek o různých způsobech jak vykládat smysl uměleckých děl.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 3/4, s. 79-87
Annotation: Polemická stať o výuce literatury na středních školách reagující na článek J. Kostečky v minulém čísle ČJL.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 7/8, s. 200-201
Annotation: Recenze.
Article