By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 18-24
Annotation: Studie se zabývá způsobu prezentování životopisu K. J. Erbena v pracích V. Brandla a J. Karáska.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 1/2, s. 29-30
Annotation: Medailón lingvisty O. U. k 29. 9.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 3/4, s. 49-52
Annotation: Úvaha nad povídkou V. H. Poldík rumař.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 3/4, s. 82-87
Annotation: O prozaickém díle E. K., především srovnání dívčího románu Svéhlavička s jeho německou předlohou: Rhoden Emma von, Trotzkopf.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 3/4, s. 87-90
Annotation: Medailón k 10. 10.; především o lingvistické části díla R. J.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 3/4, s. 94-95
Annotation: Jazykový rozbor výboru z projevů F. N. připravených pro Český rozhlas II.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 5/6, s. 97-103
Annotation: Sémantický rozbor.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 5/6, s. 137-139
Annotation: Recenze; sv. Václav.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 5/6, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 5/6, s. 144
Annotation: Poznámka k vydání; též o v téže edici vydaných souborech studií: Kubínová Marie, Sondy do sémiotiky literárních druhů a Holý Jiří, Problémy...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 5/6, s. 103-105
Annotation: Recenze souboru interpretací básně Vyvolávač (autor Mikulášek Oldřich); autoři interpretací: Burián Roman, Kožmín Zdeněk, Rambousek Jiří...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 3/4, s. 80-81
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 3/4, s. 81-83
Annotation: Medailón k 100. výročí narození V. Š. 5. 12. 1995.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 3/4, s. 85-86
Annotation: O konferenci, konané koncem března 1995 v Náchodě.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 1/2, s. 36-38
Annotation: Medailón k šedesátinám V. N.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 1/2, s. 43-44
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 1/2, s. 45
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
18
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 7/8, s. 178-180
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 12. 5.; připojena bibliografie příspěvků D. M. otištěných v ČJL.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 7/8, s. 190-191
Annotation: Recenze.
Article