By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 135-139
Annotation: Článek o románu "Probudím se na Šibuji" A. Cimy v kontextu literární produkce českých spisovatelů debutujících v letech 2018-2019.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 88-92
Annotation: Článek se zabývá současnými romány, jejichž autoři jsou literárními vědci, kteří se v nich zabývají tématem stárnutí a stářím. Dále...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 3, s. 143-147
Annotation: Článek obsahuje analýzu prvotiny V. Hanišové Anežka. Autorka ji zařazuje do aktuálního literárního kontextu a hledá intertextovost s dílem...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 246-250
Annotation: Článek o knižních novinkách.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 83-86
Annotation: Soubor recenzí.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 3, s. 141-145
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 2, s. 84-87
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 188-192
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 242-264
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 3, s. 146-148
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 2, s. 85-88
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 82-86
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 189-193
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 82-86
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 5, s. 232-235
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 190-194
Annotation: Soubor glos k současné české literatuře.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 40-43
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným dílům.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 5, s. 241-246
Annotation: Přehledová studie, zejm. k níže zmíněným autorům a dílům.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 4, s. 184-187
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 3, s. 138-141
Annotation: Soubor recenzních glos k právě vycházejícím knihám.
Article