By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 45-47
Annotation: Recenze kolektivní monografie "Viditelné popisy : vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce".
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 254-255
Annotation: Portrét M. Čechové k jejím 80. narozeninám.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 72-76
Annotation: Stať o humanistickém dramatu a jeho tradici v českých zemích na příkladu dramatu D. Stodolia. Autorka analyzuje užití expresivit (inherentních...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 253-254
Annotation: Referát o konferenci konané 18.-19. 9. 2012 v Izbicku u Opole.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 3, s. 151-152
Annotation: Životopisný portrét k 70. narozeninám bohemistky E. Minářové.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 2, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 2, s. 95-97
Annotation: Referát o konferenci pořádané 5. - 6. 2. 2013 v Brně a věnované E. Minářové u příležitosti jejích 70. narozenin.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 147-148
Annotation: Životopisný portrét bohemistky M. Krčmové, autorky prací z oblasti jazykovědy a stylistiky, při příležitosti jejích sedmdesátých narozenin...
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 99-100
Annotation: Medailon J. Hoffmannové (mj. autorky prací o jazyce a stylu umělecké literatury) při příležitosti jejích šedesátých narozenin.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 159-165
Annotation: Stylistický rozbor dopisů zasílaných do novin jako specifického publicistického žánru.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 5, s. 228-233
Annotation: Článek k rozboru kompozice literárního díla ve školní praxi na příkladu historické povídky A. Jiráska (v příloze).
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 150-152
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 1, s. 43-45
Annotation: Jubilejní portrét A. Debické.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 145-147
Annotation: Jubilejní portrét jazykovědce J. Hubáčka.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 3, s. 154-156
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 2, s. 72-79
Annotation: Rozbor staročeské skladby Podkoní a žák z různých hledisek: stylistického, etymologického, toponomastického, z hlediska mezipředmětových vazeb...
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 44-46
Annotation: Referát z mezinárodní konference.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 7/8, s. 203-205
Annotation: Přehledová recenze devátého ročníku, věnovanému české stylistice.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 9/10, s. 253-255
Annotation: Recenze.
Article