By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 130-133
Annotation: Článek k nové podobě maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury, zejm. k otázkám souvisejícím s interpretací literárních děl.
Article
2
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 97-99
Annotation: Vzpomínkový medailon u příležitosti osmdesátých narozenin literární historičky J. Janáčkové.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 56-58
Annotation: Esej k osobnosti K. H. Máchy a recepci a interpretaci jeho díla při příležitosti dvoustého výročí Máchova narození.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 201-202
Annotation: Životopisný portrét literárního vědce a pedagoga B. Hoffmanna při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 243-244
Annotation: Nekrolog pedagoga a teoretika a historika dětské literatury V. Nezkusila.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 244-246
Annotation: Vzpomínkový článek na pedagogické působení teoretika a historika literatury V. Nezkusila.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 20-26
Annotation: Esej k teorii a výzkumu intermediality, mj. k uměleckým adaptacím.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 3, s. 149-150
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 4, s. 197-200
Annotation: Recenze čtyřdílného Lexikonu české literatury (první díl vyšel v roce 1985, závěrečný díl v roce 2008).
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 5, s. 223-226
Annotation: Úvaha na téma vztah literatury a filmu.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 5, s. 232-233
Annotation: Polemická reakce na článek K. Stündlové o "vertikálním" vyučování literatury z předchozího čísla.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 5, s. 233-235
Annotation: Polemická reakce na článek K. Stündlové o "vertikálním" vyučování literatury z předchozího čísla.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 2, s. 97-99
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 4, s. 192-195
Annotation: Článek o alternativních způsobech výuky literatury na středních školách.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 5, s. 247-248
Annotation: Polemická glosa k textu D. Mocné (Český jazyk a literatura 57, 2006/2007, č. 2, s. 60-68).
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 2, s. 95-96
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 4, s. 174-180
Annotation: Studie, prezentující vlastní "taxonomii forem, jimiž je ve vyprávěném komunikátu ztvárňována řeč postav", v návaznosti na koncept L. Doležela.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 5, s. 242-243
Annotation: Jubilejní medailon D. Moldanové.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 2, s. 89-90
Annotation: Jubilejní portrét V. Novotného.
Article