By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 1-9
Annotation: Článek o diskusi na téma literární výchovy české literatury v posledních 130 letech.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 3, s. 133-139
Annotation: Článek o seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí pro maturitní test, který zveřejnilo Centrum pro zjišťování...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 1, s. 20-28
Annotation: Studie věnovaná výzkumu čtenářské gramotnosti PIRLS a PISA. Obsahuje grafy a tabulky.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 1, s. 12-19
Annotation: Reakce na článek J. Kostečky o interpretaci uměleckého textu v ČJL č. 5/2011-2012; s oddíly O interpretaci obecně; Interpretace slovenského uměleckého...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 157-164
Annotation: Studie k poezii A. Heyduka, jejím literárněhistorickým a kritickým interpretacím a možnostem prezentace Heydukova díla současným čtenářům.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 164-172
Annotation: Recenzní studie srovnávající níže zmíněné publikace.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 172-176
Annotation: Úvaha o školní výuce a kulturním životě dříve a dnes; s oddíly 1. Historie - matka moudrosti; 2. Kultura regionu a učitel, zvláště češtinář.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 186-189
Annotation: Příspěvek k diskusi k úloze hry v didaktické komunikaci učitele a žáka, inspirované níže zmíněným dílem J. A. Komenského. Navazuje na materiály...
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 229-231
Annotation: Článek o etickém poselství povídky V. Dyka a možnostech využití textu při výuce literatury.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 217-222
Annotation: Článek představující výuku české literatury v Korejské republice; s oddíly 1. Úvod; 2. Česká literatura v Korejské republice; 3. Výuka české...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 147-149
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 130-133
Annotation: Článek k nové podobě maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury, zejm. k otázkám souvisejícím s interpretací literárních děl.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 112-116
Annotation: Studie reflektující přístup mladých čtenářů ke knihám autorů 19. století na příkladu díla K. Světlé.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 205-206
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 184-186
Annotation: Rozhovor o níže zmíněné knize.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 1-4
Annotation: Článek o čtenářském účinku vybraných povídek; mj. níže zmíněných.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 13-21
Annotation: Studie k výsledkům průzkumu schopnosti studentů porozumět dílům české literatury 19. století na příkladu děl A. Jiráska (výzkum proběhl...
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 57-61
Annotation: Výklad k obsahu a významu názvu díla J. A. Komenského Škola hrou. Doplněno o níže zmíněnou redakční poznámku.
Article