By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 7-12
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Cirkus Humberto" E. Basse.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 208
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 44-45
Annotation: Recenze monografie "Umění a život v modernistické Praze : Karel Čapek a jeho generace, 1911-1938" T. Orta.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 103-104
Annotation: Recenze monografie "Uklizený stůl, aneb, Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi" J. Opelíka.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 226-231
Annotation: Článek ke 100. výročí vydání "Almanachu na rok 1914".
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 217-222
Annotation: Článek představující výuku české literatury v Korejské republice; s oddíly 1. Úvod; 2. Česká literatura v Korejské republice; 3. Výuka české...
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 1-4
Annotation: Článek o čtenářském účinku vybraných povídek; mj. níže zmíněných.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 22-27
Annotation: Studie vysvětlující původ a význam pojmenování lumpů v níže zmíněné knize K. Čapka a poukazující na možnosti využití knihy ve školní...
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 49-50
Annotation: Referát o konferenci ke 120. výročí narození K. Čapka.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 116-122
Annotation: Studie k fejetonistické tvorbě F. Nepila ve srovnání s uměleckou publicistikou níže zmíněných autorů; mj. k osmdesátému výročí narození...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 154-156
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 5, s. 241
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka uvozující úryvek z Kožmínovy knihy Zvětšeniny v stylu bratří Čapků.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 1-10
Annotation: Analýza básnické skladby K. Biebla Nový Ikaros.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 5, s. 224-228
Annotation: Příklad ve škole provedeného rozboru.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 5/6, s. 123-131
Annotation: Rozbor povídky.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 1/2, s. 43-45
Annotation: Referát o průběhu konference.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 7/8, s. 201-202
Annotation: Přehledová recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 9/10, s. 209-214
Annotation: Referát o diskusi se studenty na dané téma, hovořilo se mj. o uvedených spisovatelích; s ukázkami z domácích prací žáků na stejné téma.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 49, 1998/1999, č. 7/8, s. 181-187
Annotation: O problému rozboru jazyka beletristického textu; s ilustračním rozborem úryvku z Anglických listů.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 1/2, s. 22-27
Annotation: Stať o začátcích svého pedagogického působení, vlivu M. Jankoviče; s příklady úvah svých studentů (o dílech Maryša, Šlépěj) a svým...
Article