By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 4, s. 163-168
Annotation: Úvaha, rozvíjející podněty teorie fikčních světů v oblasti výuky.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 1-10
Annotation: Analýza básnické skladby K. Biebla Nový Ikaros.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 3/4, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 3/4, s. 97-99
Annotation: Referát o průběhu letošního ročníku festivalu (hlavní téma: hudebnost jazyka); mj. o přednáškách A. Sticha (libreta Dvořákových oper) a...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 9/10, s. 234
Annotation: Recenze dosud vydaných svazků edice.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 9/10, s. 233-236
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 7/8, s. 188-189
Annotation: Mukařovský Jan; recenze; též o: Červenka Miroslav, Významová výstavba literárního díla, studie.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 3/4, s. 95-96
Annotation: Přehledová recenze: Jankovič Milan, Nesamozřejmost smyslu, Praha, ČS 1991; Haman Aleš, Literatura z pohledu čtenářů, Praha, ČS 1991; Blažíček...
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 14, 1963/1964, č. 3, listopad 1963, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 5, leden 1963, s. 220
Annotation: O studiích F. Vodičky Cesta za poznáním, J. Hrabáka Literární historie a teorie verše, M. Červenky Citáty a parafráze a B. Svozila K básnické...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 354-363
Annotation: Přehledová stať.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 3, březen, s. 142-144
Annotation: Zpráva pro pedagogy o posledních dvou číslech České literatury.
Article