By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 75-79
Annotation: Článek se věnuje F. X. Šaldovi u příležitosti 150. výročí od narození kritika. Autor připomíná základní teze z eseje "Nová krása : její...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 3, s. 149-151
Annotation: Životopisný portrét.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 157-163
Annotation: Studie k české recepci děl L. N. Tolstého. Publikováno u příležitosti 100. výročí úmrtí L. N. Tolstého.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 133-136
Annotation: Polemika s článkem J. Kostečky Cempírkování (ČJL č. 2, 61/2010-2011).
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 10-15
Annotation: Úvaha o problematických aspektech a tématech (česká avantagarda, česká literatura po druhé světové válce) výuky literatury.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 1-10
Annotation: Analýza básnické skladby K. Biebla Nový Ikaros.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 37, 1986/1987, č. 7, březen 1987, s. 324-325
Annotation: K 50. výročí úmrtí 4. 4.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 29, 1978/1979, č. 9, květen 1979, s. 430-431
Annotation: Recenze.
Article
9