By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 101-103
Annotation: Článek se věnuje edicím "Slezských písní" P. Bezruče s důrazem na kritické hybridní edice.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 169-175
Annotation: Stať o interpretaci uměleckého textu jako součásti didaktické přípravy budoucích učitelů; jak pracovat s uměleckým textem ve výuce je demonstrováno...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 3, s. 111-119
Annotation: Přehledová studie o vývoji sociální balady v české literatuře. Těžiště stati však spočívá v praktické části, kde autorka na vybraných...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 31-38
Annotation: Demonstrováno na interpretaci Bezručovy básně Červený květ ze Slezských písní, s odkazy na jiná díla české literatury.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 32, 1981/1982, č. 5, leden 1982, s. 200-206
Annotation: Rozbor autostylizačních prostředků ve sbírce.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 29, 1978/1979, č. 5, leden 1979, s. 228-231
Annotation: Na okraj otištění básní P. Bezruče v čítankách.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 28, 1977/1978, č. 3, listopad 1977, s. 112-116
Annotation: Metodická stať.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 7, březen 1963, s. 315-316
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 9, listopad, s. 410-417
Annotation: Pokračování článku rozebírá učitelovu přípravu na hodiny.
Article