By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 201-202
Annotation: Nekrolog k úmrtí O. Chaloupky 9. 7. 2013 ve věku 78 let.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 191-195
Annotation: Polemický příspěvek k diskusi o interpretaci uměleckého textu v rámci školní literární výchovy, reagující na články níže zmíněných...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 5, s. 237-240
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 4, s. 185-188
Annotation: Přehledová stať o nové české literatuře.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 7, březen 1986, s. 331-333
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 5, leden 1986, s. 232-234
Annotation: Přehled; dále uvedeny knihy: J. Voráček, O současné české literatuře pro děti a mládež; Autoři knih pro děti a mládež; Sto let české...
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 2, říjen 1983, s. 95-96
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 31, 1980/1981, č. 1, září 1980, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 29, 1978/1979, č. 7, březen 1979, s. 336
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 24, 1973/1974, č. 4, prosinec 1973, s. 188-189
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 19, 1968/1969, č. 7, březen 1969, s. 329-330
Annotation: Recenze studie otištěné in: Zlatý máj 1968, č. 1 - 9, 1969, č. 1.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 15, 1964/1965, č. 5, leden 1965, s. 239-240
Annotation: Recenze.
Article