By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 182-188
Annotation: Studie o ústředních tendencích vývoje české prózy v období 1939-1945 (Protektorát Čechy a Morava). Autorka se soustřeďuje na literární tvorbu...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 14-21
Annotation: Stať o životě J. Drdy a jeho díle ze 40. let 20. století k výročí 100 let od jeho narození.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 48-50
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 1/2, s. 13-21
Annotation: Rozbor, zejména hlavní postavy románu. Srovnání s knihou povídek: Drda Jan, Němá barikáda.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 40, 1989/1990, č. 9, květen 1990, s. 375-381
Annotation: Medailón k 4. 4.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 8, duben 1986, s. 364-370
Annotation: Metodický rozbor próz: Olbracht Ivan, Vančura Vladislav, Čapek Karel, Drda Jan, Pujmanová Marie, Kozák Jan, Paustovskij Konstantin.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 4, prosinec 1985, s. 150-160
Annotation: Rozbor ukázek: F. H., Jobova noc; Otčenášek Jan, Romeo, Julie a tma; Fučík Julius, Reportáž psaná na oprátce; Drda Jan, Vyšší princip).
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 7, březen 1985, s. 319-320
Annotation: Medailón k 70. výročí narození 4. 4.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 25, 1974/1975, č. 6, únor 1975, s. 241-247
Annotation: Rozbor.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 9, listopad, s. 385-389
Annotation: Úvaha o 17. listopadu 1939 a jeho zobrazení v literatuře.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 5, květen, s. 225-226
Annotation: Reakce na celostátní konferenci SČS a hlavní referát L. Štolla o kulturní revoluci.
Article