By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 71-77
Annotation: Studie o vývoji česko-bulharských literárních vztahů v 1. polovině 19. století.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 7-13
Annotation: Studie o využití žánrových prvků lidové poezie v "Kytici" K. J. Erbena.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 18-24
Annotation: Studie se zabývá způsobu prezentování životopisu K. J. Erbena v pracích V. Brandla a J. Karáska.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 238-242
Annotation: Autor v článku popisuje své metody výuky literární výchovy na středních školách. Uvádí příklad divadelní hry na motivy Erbenovy Kytice.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 13-21
Annotation: Studie k výsledkům průzkumu schopnosti studentů porozumět dílům české literatury 19. století na příkladu děl A. Jiráska (výzkum proběhl...
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 53-56
Annotation: Článek k lidovému mýtu v díle K. J. Erbena u příležitosti 200. výročí jeho narození.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 40, 1989/1990, č. 6, únor 1990, s. 240
Annotation: Recenze vydání připraveného Havel Rudolf.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 37, 1986/1987, č. 3, listopad 1986, s. 133-137
Annotation: Medailón.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 21, 1970/1971, č. 7, březen 1971, s. 317-324
Annotation: Rozbor prvků lidové slovesnosti v baladě K. J. E.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 21, 1970/1971, č. 3, listopad 1970, s. 134-141
Annotation: K 100. výročí úmrtí 21. 11.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 4, duben, s. 167-171
Annotation: Podle článku brání žákům k plnému pochopení některých klasických děl nedostatek vlastní životní zkušenosti (s redakčním dovětkem).
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 10, prosinec, s. 470-473
Annotation: Recenze jubilejního sborníku pro F. Trávníčka.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 72-74
Annotation: Článek hledá aktuální momenty ve výkladu některých obrozenských autorů.
Article