By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 5, leden 1961, s. 239-240
Annotation: Recenze vzpomínkové knihy sovětské autorky.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 4, duben, s. 145-159
Annotation: Leninův obsáhlý portrét, sledující mj. jeho stopu v české literatuře.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 2, únor, s. 76-78
Annotation: Autor v článku sděluje své zkušenosti se zavedením literárních desetiminutovek (ústní cvičení, ukázka z knihy) do výuky.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 1, leden, s. 47-48
Annotation: Poznámky o vyučovací hodině věnované soukromé četbě žáků: "Překvapily mě dva momenty: a) nástup technické literatury v četbě dětí,...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 8, říjen, s. 370-372
Annotation: Článek o učitelových zkušenostech se cvičením ve čtení.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 6, červen, s. 279
Annotation: Recenze Grygarova biografického eseje o J. Fučíkovi.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 5, květen, s. 206-210
Annotation: Článek o spolupráci mezi pionýrskými vedoucími a učiteli češtiny.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 3, březen, s. 129-132
Annotation: Článek o uměleckých večerech na pedagogické škole ve Stříbře (s redakčním dovětkem).
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 3, březen, s. 132-137
Annotation: Článek o druhé republice a německé okupaci v ohlase českých spisovatelů.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 92-93
Annotation: Recenze jedenáctého svazku Fučíkových sebraných spisů.
Article