By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 58-62
Annotation: Stať pojednává o kritické reflexi a přijetí díla V. Vančury.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 1-7
Annotation: Studie analyzující profily básníků poválečné generace z knihy F. Hrubína Lásky, při příležitosti stého výročí narození F. Hrubína.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 10-15
Annotation: Úvaha o problematických aspektech a tématech (česká avantagarda, česká literatura po druhé světové válce) výuky literatury.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 3/4, s. 53-56
Annotation: Zamyšlení nad dílem básníků s ohledem na pedagogickou praxi.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 5/6, s. 110-115
Annotation: Rozbor básně Mobilizace.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 37, 1986/1987, č. 9, květen 1987, s. 409-416
Annotation: Rozbor tří básní sbírky.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 7, březen 1986, s. 301-308
Annotation: O pojmu domov v básních: Nezval Vítězslav, Seifert Jaroslav, Závada Vilém, Hrubín František, Halas František.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 7, březen 1985, s. 289-294; č. 8, duben 1985, s. 342-352
Annotation: Teoretický výklad v prvé části článku je doložen v části druhé příklady volenými z díla: K. H. M., Němcová Božena, Neruda Jan, Wolker...
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 30, 1979/1980, č. 6, únor 1980, s. 269-271
Annotation: Metodická stať.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 27, 1976/1977, č. 1, září 1976, s. 40-42
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 25, 1974/1975, č. 3, listopad 1974, s. 127-130
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 24, 1973/1974, č. 1, září 1973, s. 39-40
Annotation: Poznámka o svazku 22 (1972), obsahujícím materiály ze sympozia o díle F. H. (Varšava, 1971).
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 22, 1971/1972, č. 5, leden 1972, s. 238-239
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 3, březen, s. 132-137
Annotation: Článek o druhé republice a německé okupaci v ohlase českých spisovatelů.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 68-72
Annotation: Článek o uskutečněném ročníku Soutěže tvořivosti mládeže (s redakčním dovětkem).
Article