By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 191-196
Annotation: Přehled o nových prozaických, básnických a literárněvědných knihách s krátkým popisem.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 157-162
Annotation: Studie věnovaná tvůrčímu vývoji B. Hrabala popisuje tři základní estetické zdroje, které utvářely poetiku jeho děl.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 5, s. 223-226
Annotation: Úvaha na téma vztah literatury a filmu.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 10-15
Annotation: Úvaha o problematických aspektech a tématech (česká avantagarda, česká literatura po druhé světové válce) výuky literatury.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 1, s. 29-32
Annotation: Spojitá série recenzních glos; v jedné z nich, věnované próze V. Körnera, autor zmiňuje G. Meyrinka, v jiné srovnává psaní E. Hakla s Hrabalovým.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 7/8, s. 198-199
Annotation: Referát o průběhu konference (z české literatury věnována pozornost mj. dílům B. Hrabala, Z. Jirotky (Saturnin), J. Haškovi (Švejk).
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 9/10, s. 235-236
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 37, 1986/1987, č. 6, únor 1987, s. 260-270
Annotation: Ilustrováno na textech: Hrabal Bohumil, Páral Vladimír, Otčenášek Jan.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 4, prosinec 1985, s. 161-169
Annotation: Pro zkoumání použito textů: K. Č., Rudolf Stanislav, Hrabal Bohumil.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 17, 1966/1967, č. 10, červen 1967, s. 448-458
Annotation: Pokračování polemiky o etickém působení novely B. H. na mládež.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 17, 1966/1967, č. 9, květen 1967, s. 401-406
Annotation: Rozbor filmu se zřetelem ke školní výchově.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 17, 1966/1967, č. 8, duben 1967, s. 354-356
Annotation: Pokračování polemiky o etickém působení novely B. H. na mládež.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 17, 1966/1967, č. 6, únor 1967, s. 265-269
Annotation: Pokračování polemiky z roku 1966 o etickém působení novely B. H. na mládež (R. Šťastný, Etika v literární výchově, ČJL č. 9, 1965/66).
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 17, 1966, č. 3, listopad, s. 121-122
Annotation: Obhajoba stanoviska R. Š. (ČJL, č. 9).
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 17, 1966/1967, č. 2, říjen 1966, s. 68-72
Annotation: Polemika s článkem R. Šťastného (ČJL, č. 9).
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 16, 1965/1966, č. 9, květen 1966, s. 400-410
Annotation: Srovnání etiky v novele B. H. a v novele J. Otčenáška.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 16, 1965/1966, č. 1, září 1965, s. 34
Annotation: O besedě s B. H.
Article