By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 1-3
Annotation: Článek k historii a současnosti časopisu Český jazyk a literatura při příležitosti šedesátiletého výročí jeho založení.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 38, 1987/1988, č. 8, duben 1988, s. 379-380
Annotation: O bývalém dlouholetém šéfredaktoru časopisu Český jazyk a literatura; k 14. 4.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 37, 1986/1987, č. 1, září 1986, s. 37-38
Annotation: Vzpomínka.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 37, 1986/1987, č. 1, září 1986, s. 12-20
Annotation: Nekrolog redaktora ČJL k 19. 2.; připojen Soupis příspěvků J. J. v časopise Český jazyk a Český jazyk a literatura (s. 18-20).
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 10, červen 1986, s. 433-435
Annotation: K odstoupení z funkce; připojena zpráva o úmrtí 19. 2.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 4, duben, s. 159-166
Annotation: Pokračování ankety o novém pojetí výuky českého jazyka a literatury.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 3, březen, s. 97-105
Annotation: Anketa k novému pojetí výuky českého jazyka a literatury (s úvodním dopisem J. V. Plevy).
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 1, leden, s. 1-2
Annotation: Redakční úvod k diskusním materiálům o výuce českého jazyka a literatury na základní škole.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 1, leden, s. 39-41
Annotation: Shrnutí připomínek komise pro jazykové předměty ministerstva školství a diskutujících pedagogů k novému pojetí výuky českého jazyka a literatury...
Article