By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 94-95
Annotation: Portrét J. Kostečky.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 191-195
Annotation: Polemický příspěvek k diskusi o interpretaci uměleckého textu v rámci školní literární výchovy, reagující na články níže zmíněných...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 1, s. 12-19
Annotation: Reakce na článek J. Kostečky o interpretaci uměleckého textu v ČJL č. 5/2011-2012; s oddíly O interpretaci obecně; Interpretace slovenského uměleckého...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 78-82
Annotation: Příspěvek k diskusi vyvolané článkem J. Kostečky "Interpretace a misinterpretace uměleckého textu" v č. 5/2011-2012 ČJL.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 133-136
Annotation: Polemika s článkem J. Kostečky Cempírkování (ČJL č. 2, 61/2010-2011).
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 5, s. 230-231
Annotation: Příspěvek k diskusi o literární kritice, vyvolané článkem J. Kostečky v č. 2/2010.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 3, s. 132-136
Annotation: Polemicky vedený text.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 4, s. 183-186
Annotation: Úvaha, reagující na názory J. Kostečky.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 74-80
Annotation: V. Nezkusil bilancuje podněty svého pedagogického vývoje.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 105-109
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 127-133
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2001, č. 9/10, s. 232-234
Annotation: Tři polemické příspěvky k diskusi o literární výchově na školách rozpoutané J. Kostečkou.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 26-28
Annotation: Příspěvek k polemice o literární výchově na školách.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 3/4, s. 79-87
Annotation: Polemická stať o výuce literatury na středních školách reagující na článek J. Kostečky v minulém čísle ČJL.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 9/10, s. 234-235
Annotation: Polemika s názorem J. K. držet se na střední škole při interpretacích tradičního pojetí literárního díla jakožto jednoty obsahu a formy.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 3/4, s. 86
Annotation: Odpověď na polemiku v témže čísle, s. 83-85.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 49, 1998/1999, č. 9/10, s. 237-238
Annotation: O chápání předmětu literární historie u obou autorů; jako reakce na jejich články v ČJL 49, 1998/99, č. 3/4.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 1/2, s. 36-38
Annotation: Názory se týkají výuky literatury na středních školách.
Article
19