By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 193-199
Annotation: Studie o posledních publikacích věnovaných životu M. Kundery ("Kundera. Český život a doba" J. Nováka, "Milan Kundera. Život spisovatele" J....
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 1, s. 49-51
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 2, s. 59-65
Annotation: Interpretační článek k deseti vybraným povídkám českých i světových autorů. V druhé části mj. k povídkám J. Marka a M. Kundery.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 1-4
Annotation: Článek o čtenářském účinku vybraných povídek; mj. níže zmíněných.
Article
5
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 246-249
Annotation: Přehledový článek k obsahu 69. ročníku časopisu Slovo a slovesnost, mj. k níže zmíněným autorům.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 31-34
Annotation: Sled recenzních glos, mimo jiné se autor v souvislosti s knihou B. Trojaka lehce polemicky zmiňuje o výsledku nedávného předávání ceny Magnesia...
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 49, 1998/1999, č. 1/2, s. 1-7
Annotation: O ohlasu děl a názorů M. K. u disidentské kritiky a polemikách s ní.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 49, 1998/1999, č. 1/2, s. 7-11
Annotation: O románu a polemice exilových kritiků s názory M. J. v stati Kunderovské paradoxy.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 49, 1998/1999, č. 1/2, s. 11-14
Annotation: O sbírce a kritických ohlasech na ni.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 354-363
Annotation: Přehledová stať.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 5, leden 1961, s. 238-239
Annotation: Recenze.
Article