By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 112-116
Annotation: Studie o básnickém pokusu O. Koupila o přepsaní "Máje" K. H. Máchy. Autorka se soustřeďuje na jazykovou analýzu dekonstrukce klasického díla...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 75-79
Annotation: Článek se věnuje F. X. Šaldovi u příležitosti 150. výročí od narození kritika. Autor připomíná základní teze z eseje "Nová krása : její...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 209-212
Annotation: Článek polemizující s výkladem básnické skladby K. H. Máchy "Máj", publikovaným v rámci seriálu MF Dnes o knihách, ze kterých lze skládat...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 172-181
Annotation: Studie o vztahu výtvarného umění a literatury, konkrétně o Mikoláši Alšovi a jeho ilustracích k významným českým literárním dílům a inspiracích...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 217-222
Annotation: Článek představující výuku české literatury v Korejské republice; s oddíly 1. Úvod; 2. Česká literatura v Korejské republice; 3. Výuka české...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 125-127
Annotation: Grafologický rozbor.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 13-21
Annotation: Studie k výsledkům průzkumu schopnosti studentů porozumět dílům české literatury 19. století na příkladu děl A. Jiráska (výzkum proběhl...
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 58-62
Annotation: Esej k rozsahu Máchovy četby a jeho způsobu recepce literárního díla v souvislosti s dnešním stavem čtenářství.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 56-58
Annotation: Esej k osobnosti K. H. Máchy a recepci a interpretaci jeho díla při příležitosti dvoustého výročí Máchova narození.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 1-7
Annotation: Studie analyzující profily básníků poválečné generace z knihy F. Hrubína Lásky, při příležitosti stého výročí narození F. Hrubína.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 3, s. 116-121
Annotation: Portrét I. Diviše coby čtenáře.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 4, s. 173-175
Annotation: Vícevrstevný rozbor Máchovy básnické skladby Máj.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 66-74
Annotation: Úvaha, zdůrazňující nutnost opuštění úzce nacionální perspektivy při studiu i výuce literatury, především literatury 19. století.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 2, s. 88-91
Annotation: Medailon E. F. Buriana, mimo jiné jsou zmíněny Burianovy adaptace literárních děl (Máchova Máje, Milenců z kiosku a Manon Lescaut V. Nezvala,...
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 9/10, s. 234
Annotation: Recenze dosud vydaných svazků edice.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 3, listopad 1988, s. 114-120
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 38, 1987/1988, č. 9, květen 1988, s. 400-408
Annotation: Metodická stať opírající se o rozbor čítankových ukázek z díla K. H. M.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 38, 1987/1988, č. 6, únor 1988, s. 263-266
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 37, 1986/1987, č. 7, březen 1987, s. 332-333
Annotation: Mácha Karel Hynek; recenze.
Article
20