By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 75-79
Annotation: Článek se věnuje F. X. Šaldovi u příležitosti 150. výročí od narození kritika. Autor připomíná základní teze z eseje "Nová krása : její...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 3, s. 152-154
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 2, s. 95-96
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 74-80
Annotation: V. Nezkusil bilancuje podněty svého pedagogického vývoje.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 3, s. 131-137
Annotation: Esej k studiím J. Mukařovského.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 5/6, s. 105-111
Annotation: Esej k Mukařovského pojetí literárního díla jako znaku a nositele estetické funkce.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 7/8, s. 188-189
Annotation: Mukařovský Jan; recenze; též o: Červenka Miroslav, Významová výstavba literárního díla, studie.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 5/6, s. 103-110
Annotation: Referát o náhledech J. M. na literární výchovu a o významu jeho díla pro tuto oblast.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 3/4, s. 92-93
Annotation: Referát o třech konferencích konaných v roce 1991 k 100. výročí jeho narození na Dobříši, v Bratislavě a v Praze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 17, 1966/1967, č. 3, listopad 1966, s. 97-101
Annotation: O článcích J. M. Vyučování jazyku mateřskému na školách francouzských a o potřebě jeho reformy na školách našich (Střední škola 5, 1925)...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 4, prosinec 1962, s. 170-171
Annotation: Referát o textech, otištěných v časopise Česká literatura v průběhu let 1961 a 1962. Zmíněni jsou E. Pražák, A. Haman, B. Svozil, F. Vodička,...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 6, červen, s. 278-281
Annotation: Zpráva o poradě Ústavu pro českou literaturu o aktuálních úkolech literární vědy.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 3, březen, s. 112-120
Annotation: Článek se věnuje pedagogickému významu a účelnému vedení diskusí ve školních hodinách.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 6, červen, s. 279-282
Annotation: Přehled nejzajímavějších studií z šestého ročníku České literatury.
Article